Anunțuri

CALENDARUL PENTRU ETAPA DIN IUNIE A EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ 2021         

 • 7–11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea națională
 • 22 iunie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă
 • 24 iunie 2021 – Matematica – probă scrisă
 • 25 iunie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
 • 29 iunie 2021 ( până la ora 14.00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

Depunerea contestațiilor

 • 29 iunie 2021 ( ora 16.00 – ora 19.00)
 • 30 iunie 2021 (ora 8.00 – ora 12.00)
 • 30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluționarea contestațiilor
 • 4 iulie 2021 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor
 • Cerere ”Școala după Școală ”2021
 • Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/de instruire 2021-2022 
 • Dosarul pentru eliberarea certificatelor de orientare școlară și profesionala se depune online la adresa cjraearges@yahoo.con
 • În conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.972/8.11.2020, începând cu data de 9.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activităţile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.
 • Ordonanta de Urgenta nr. 192 din 5 noiembrie 2020, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, este disponibilă aici.
 • Hotărârea CNSU nr.54 și anexe
 • În conformitate cu H.G.286/2011, cu modificările si completările ulterioare ale H.G. 1027/11.11.2014, precum și în conformitate cu Legea 203/2020,
  Școala Gimnazială ”Virgil Calotescu” Bascov organizeaza concursul pentru ocuparea următoarelor posturi:
  -1 post contractual temporar vacant de administrator de patrimoniu
  -3 posturi contractuale temporar vacante de îngrijitor.
  Condițiile de participare la concurs, bibliografia precum și calendarul de desfășurare a acestuia sunt afișate la avizierul unității școlare.
  Relații suplimentare se pot obține de la sediul unității și la telefon 0248-270668

COMMENTS