Comisii

COMISII CU CARACTER PERMANENT
1. Comisia pentru curriculum
Responsabil:      prof. Valeria ION
Membrii:            1.      prof. Cristela Maria TUDOR
2.      prof. Georgeta TOMA
3.      prof. Ionela TOMESCU
4.      prof. Cătălina Daniela RUȚĂ
5.      prof. Cristina Elena GĂNȚOI
6.      prof. Constantin DIACONESCU
7.      prof. Ecaterina STANCIU
8.      prof. Camelia MANOLESCU
9.      prof. Maria MANOLE
10.  prof. Marian Daniel TEODORESCU
2. Comisia de evaluare și asigurare a calității
Responsabil:      prof. Andreea Georgiana CADĂ
Membrii:            1.      prof. Nicoleta GRIGORE
2.      prof.înv.preșcolar Ioana Alexandra COMAN
3.      prof. Camelia MANOLESCU
4.      Paula Magdalena BRICEAG – bibliotecar
5.      reprezentant părinți Mihai Dana
6.      reprezentant al Consiliului Local al comunei Bascov
3. Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență
Responsabil:      prof. Marian Daniel TEODORESCU
Școala Bascov PJ- membrii: 1.      prof. Mihail NICOLAE
2.      prof.înv.primar Constantin Cosmin RĂDOI
3.      prof.înv.primar Iuliana TRAȘCĂ
4.      prof. înv. primar Mariana LIXANDRU
5.      prof. înv. primar George MEIANU
6.      Anghel NICOLAE-MESTEACĂN muncitor întreținere
Școala Valea Ursului- membrii 7.      prof. Marian Marius NAIDIN
8.      Înv. Irene Elena STĂNICIOIU
9.      Mariean NICOLAE muncitor întreținere
GPP Bascov – membrii    10.  prof. înv. preșcolar Diana Elena IORDACHE
11.  prof. înv. preșcolar Mădălina Elena ROȘU
12.  Nicoleta NECULAE îngrijitor
GPN Bascov – membrii            13.  prof.înv. preșcolar Violeta Filofeia STANCU
4. Comisia pentru controlul managerial intern
Responsabil:      prof. înv. primar Cristela Maria TUDOR – director adjunct
Membrii:            1. prof. Constantin DIACONESCU
                           2. prof.înv. primar Adelina Elena VLĂSCEANU
                         3. prof.înv. preșcolar Vasilica Violeta NEACȘU
                         4. Denisa Violeta CIOCNITU – administrator financiar
5. Gabriela GĂINĂ – secretar șef
                         6. Cristina Ioana URDEA – informatician
5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea intercuturalității
Responsabil:      prof. Ion Cristian MANOLESCU – psiholog
Membrii:            1. prof.înv.primar Ecaterina Livia MOLOCI
                          2. prof.înv.primar Isabela Elena COJOCARU
                          3.prof.înv.preșcolar Diana Anișoara DOBRINOIU
                         4. prof. Maria MANOLE
                         5. prof. Ecaterina STANCIU
                        6. prof. Ileana Magdalena STOICA
                       7. prof. înv.primar Ionela TOMESCU
COMISII CU CARACTER TEMPORAR
1. Comisia  pentru programe de susținere educațională
(burse, rechizite sau alte programe sociale)
Responsabil:      prof.înv.primar Constantin Cosmin RĂDOI 
Membrii:            1. prof.înv.primar Ecaterina Livia MOLOCI
                          2. înv. Irene Elena STĂNICIOIU
                          3. prof. Ecaterina STANCIU
                          4. prof. Paul DINU
2. Comisia  de echivalare credite
Președinte:      prof. Valeria ION – directorul unității școlare
Membrii:            1. prof. înv.primar Ionela TOMESCU – resp.cu dezvoltarea profesională
                          2. prof.metodist al C.C.D.Argeș
Secretar             Gabriela GĂINĂ – secretar șef al unității școlare
3. Comisia de întocmirea orarului
Responsabil:      Valeria ION- director
Membrii:             1.Cristina URDEA- informatician

2.Paula Magdalena BRICEAG – bibliotecar

4. Comisia pentru asigurarea serviciului pe școală
Responsabil:      prof.înv.primar Cristela Maria TUDOR – director adjunct
Membrii:            1. prof. Marian Daniel TEODORESCU
                           2. prof. Cătălina Daniela RUȚĂ
                          3. prof.înv.preșcolar Diana Elena IORDACHE

 

COMMENTS