Meniu Închide

Evaluare Națională 2024 – Anunț contestații

Eventualele contestații la probele examenului de Evaluare Națională – sesiunea 2024 se pot depune în zilele de:

  • 03 iulie 2024 (ora 16:00 – ora 19:00)
  • 04 iulie 2024 (ora 8:00 – ora 12:00)

Contestațiile se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale „Virgil Calotescu” Bascov.

Cererea se poate obține de la secretariatul Școlii Gimnaziale „Virgil Calotescu” Bascov sau descărca de pe site-ul acesteia – www.scoalabascov.ro și va fi însoțită OBLIGATORIU de copia actului de identitate a candidatului și copia actului de identitate a părintelui/tutorelui legal.

În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen va completa două cereri-tip.

 

Nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere prin nota acordată la contestaţii!!!

 

>>>Descarcă cererea<<<

error: Content is protected !!