Înscriere în învățământul primar – clasa pregătitoare

Înscrierea copiilor în învăţământul primar

Anul școlar 2021-2022

 

Școala Gimnazială ”Virgil Calotescu” Bascov-2 clase (44 elevi)

Învățători :Tomescu Ionela și Panțeru Florea Denisa

Școala Valea Ursului -1 clasă (22 elevi)

Învățător Vișan Rodica

CP_2021-2022_Plan de școlarizare

 

 

 • Anexe 1 – 2 – 3 metodologie înscriere invatamant primar 2021_2022
 • Calendar inscriere Clasa Pregătitoare 2021-2022

  17 martie 2021: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

  18 martie 2021: Postarea pe site-ul CJRAE/CMBRAE a modelului de cerere – tip   (Anexa 2) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv.

  22 martie – 27 aprilie  2021: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar – pentru copiii care au frecventat grădinița și pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

  Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar

  29  martie –28 aprilie  2021:

  • Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor;
  • Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă;
  • Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

  Prima etapă de înscriere în învățământul primar

  10 – 11 mai 2021: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

  20 mai 2021: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a copiilor înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere.

  A doua etapă de înscriere în învățământul primar

  21 mai  2021: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

  24 mai – 31 mai  2021:

   • Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
   • Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

  2 iunie  – 3 iunie 2021:

   • Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile.
   • Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

  4 iunie 2021: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

  1 septembrie –  10 septembrie 2021:

   • Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.
   • Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.
 • Metodologie de înscriere a copiilor în învățământ  2021-2022
 • OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de innscrier a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii

 

COMMENTS